Transparensredovisning

Basfakta

Ekens Kompetens omsättning för 2017 är 86 000 kronor och har 3 anställda , den budgeterade omsättning för 2018 är 100 000 kronor och 3 anställda och verksamhet bedrivs i Kävligne kommun.

Ekens Kompetens affärsidé är att erbjuda personligt anpassad omsorg, både till personer med och utan kommunala insatsbeslut. Omsorgen skall utgå från den enskildes behov och önskemål och att tillhandahålla en god personalvård och hög tillgänglighet, genom detta uppnås en god kvalité och en hög delaktighet.

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls.

Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada och missförhållanden, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

 • Planerandet
 • Genomförandet
 • Studerandet
 • Agerandet

Medarbetare

Ekens Kompetens har för 2017 3 anställda varav 100% är vårdbiträde och 0 % administrativ personal. Könsfördelningen är 33% män och 67% kvinnor och personalomsättningen exkl vikarier för 2017 var 0 %. Sjukfrånvaron var under 1 % under 2017.

Ekens Kompetens är medlemmar i Almega och följer kollektivavtalet Hemserviceföretag, Tjänsteförbunden – Kommunal

Personal anställs fränmst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för yrket men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens.

Ägare

Ekens Kompetens AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson vilka även arbetar aktivt inom Ekens koncernen:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson
 • Ingela Åberg
 • Ulrika Persson

Ledning

Ekens Kompetens AB Ledning består av 2 personer och som innehar följande ledande befattningar:

 • Mattias Persson, VD
 • Ulla Persson, Verksamhetsansvarig

Styrelse

Styrelsen i Ekens Kompetens AB består av följande personer:

 • Mattias Persson
 • Ulla Persson

Ekonomi

Aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Skip to content