FAQ – Frågor & svar

FAQ – Vanliga frågor

Arbetstid

Heltid är 40 timmar. Det finns möjlighet till att jobba lite mer under viss del av året enligt vårt kollektivavtal men den genomsnittliga veckoarbetstiden får dock inte överstiga 40 timmar i veckan utslaget på hela året.

  • Man skall ha minst 11 timmars sammanhängande vila under en 24 timmars period.
  • Man skall också ha minst 36 timmars sammanhängande veckovila under en 7-dagars period.

I kollektivavtalet mellan  Almega – Tjänsteförbunden och Kommunal finns det avvikelser från arbetstidslagen.

Arbetsuppgifter

Vilka arbetsuppgifter har jag ?​

Arbetet innebär att hjälpa kunden med det som den behöver hjälp med. Detta innebär att arbetsuppgifterna varierar från kund till kund.

T.ex. så kan det innebära städ, tvätt, inköp, personlig omsorg, enklare trädgårdsarbete m.m.

Tänk på FFB, d.v.s. att inte göra något som är Förbjudet, Farligt eller om du inte är Behörig.

Tystnadsplikt

Anställda hos Ekens Kompetens AB ska under sin anställning, samt även efter anställningens upphörande, iaktta tystnadsplikt rörande verksamheten och kundens personliga angelägenheter och uppgifter om enskilda personer som den anställde till följd av sin anställning fått kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående. Din tystnadsplikt gäller även för kunskap/information som du har/har fått om dina kollegor eller om verksamheten.

Ledighet

Semestern regleras i semesterlagen och i kollektivavtalet. Ansökan om Jul- och sommarsemester görs på en separat blankett som tillhandahålls av Ekens Kompetens AB, övrig semester ansöks om på vanlig blankett för ledighetsansökan.

Föräldraledighet

Föräldraledighet i samband med barns födelse eller därefter och rätten till förkortad arbetsdag regleras i Föräldraledighetslagen men tänk på att anmäla minst 2 månader innan.

Studieledighet

Rätten till studieledighet regleras i Studieledighetslagen.

Övrig ledighet

Annan typ av ledighet planeras och beviljas i samråd med uppdragsansvarig eller av denne utsedd person.

Vi behöver din ledighetsansökan minst 2 veckor i förväg för enstaka dagar och längre i förväg för längre ledighet.

Desto längre ledighet desto längre i förväg behöver vi få din ansökan för att den skall kunna bli beviljad.​

Kontakta oss

    Skip to content