Om Ekens

Starten

I April 2009 startade Ekens Assistans AB och tillhandahöll personlig assistans , ett år senare, i början av 2010 började förfrågningar från både kunder och personal i Ekens Assistans komma om man inte kunde tillhandahålla servicetjänster och hemtjänst, då man ville ha ett väl fungerande företag som man kände sig trygg med och som kunde tillhandahålla dessa tjänster till deras anhöriga,. I mitten på 2010 beslutades att starta upp ett systerbolag kallat Ekens Omsorg. Det skulle visa sig att den hjälp som våra kunder blev beviljade via kommunen inte täckte deras fulla behov och att man hade behov som inte kunde tillgodoses via de kommunala besluten vilket resulterade i förfrågningar från våra kunder om att tillhandahålla tilläggstjänster. Ekens Kompetens startades 2013 med inriktningen att tillhandahålla Rut tjänster och utbildningar. Rut tjänsterna var tänkta att vara riktade till vår befintliga kunder men då efterfrågan utfrån växte beslutade vi att även ta in andra än befintliga kunder.

Starten

I April 2009 startade Ekens Assistans AB och tillhandahöll personlig assistans , ett år senare, i början av 2010 började förfrågningar från både kunder och personal i Ekens Assistans komma om man inte kunde tillhandahålla servicetjänster och hemtjänst, då man ville ha ett väl fungerande företag som man kände sig trygg med och som kunde tillhandahålla dessa tjänster till deras anhöriga,. I mitten på 2010 beslutades att starta upp ett systerbolag kallat Ekens Omsorg. Det skulle visa sig att den hjälp som våra kunder blev beviljade via kommunen inte täckte deras fulla behov och att man hade behov som inte kunde tillgodoses via de kommunala besluten vilket resulterade i förfrågningar från våra kunder om att tillhandahålla tilläggstjänster. Ekens Kompetens startades 2013 med inriktningen att tillhandahålla Rut tjänster och utbildningar. Rut tjänsterna var tänkta att vara riktade till vår befintliga kunder men då efterfrågan utfrån växte beslutade vi att även ta in andra än befintliga kunder.

Vår ide

Tanken med Ekens Kompetens är att tillhandahålla Rut tjänster och utbildningar. Kunderna skall ha inflytande över genomförandet. Som kund skall man ha inflytande over vem som skall vara personal.

Kontoret är beläget i Furulund i Kävlinge kommun

Ekens koncenen består av Ekens Assistans och Omsorg, Ekens Assistans, Ekens Omsorg och Ekens Kompetens och har ca 350 anställda.

Kollektivavtal

Ekens Kompetens AB har valt Almega som arbetsgivarorganisation och följer kollektivavtalet för Hemserviceföretag, Tjänsteförbunden – Kommunal.

Skip to content