Transparensredovisning

Basfakta

Ekens Kompetens har 4 anställda 2019 verksamheten bedrivs i sydvästra Skåne. Ekens Kompetens affärsidé är att tillhandahålla Rut tjänster och utbildningar där kunderna skall ha inflytande över genomförandet men även över vem som skall utföra tjänsterna. Ekens Kompetens anser att det är viktigt att man som kund kan vara med och påverka vem som utför tjänsterna då den som utför dem kommer vistas i kundens hem.

Kvalitet

Kvalitetssystemet omfatta hela verksamheten och innehåller metoder för att säkra och utveckla verksamheten och säkerställa en god kvalitet på det arbete och de tjänster som tillhandahålls.
Systemet består av rutiner, policys och blanketter för samverkan internt och externt, klagomål, synpunkter, händelsehantering, anmälan om risker, skada, riskanalys, säkerhet, rekrytering, bemanning, dokumentation, kompetensutveckling, genomförandeplaner m.m. och förbättringsarbetet som används är lärandestyrt och bygger på kvalitetshjulets fyra steg

• Planerandet
• Genomförandet
• Studerandet
• Agerandet

Medarbetare

Ekens Kompetens har 5 anställda. Könsfördelningen är 20% män och 80% kvinnor.
Ekens Kompetens är medlemmar i Tjänsteförbunden(Almega) och har kollektivavtal (Hemserviceföretag mellan Tjänsteförbunden och Kommunal)
Personal anställs främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för servicearbete men även pga utbildning vid behov av specialistkompetens. Personalen som anställs har följandekompetenser: Redovisningsekonom, Socionom, undersköterska, vårdbiträde

Ägare

Ekens Kompetens AB ägs av Ekens Assistans och Omsorg AB som i sin tur ägs av följande medlemmar i familjen Persson:

  • Mattias Persson
  • Ulla Persson
  • Ingela Åberg
  • Ulrika Persson

Ledning

Ekens Kompetens AB Ledning består av 3 personer och som innehar följande ledande befattningar:

• Lena Bergström Uppdragsansvarig/kontaktperson
• Mattias Persson VD
• Ulla Persson Kundansvarig

Styrelse

Styrelsen i Ekens Kompetens AB består av följande personer:

  • Mattias Persson
  • Ulla Persson

Ekonomi

Bolagsinformation och aktuella bokslut och nyckeltal återfinns på allabolag.se

Skip to content